EU prohlášení o shodě

Výrobce společnost Tocsen GmbH, Merzhauser Str. 161, 79100 Freiburg, Bádensko-Württembersko, Německo, na svoji odpovědnost prohlašuje, že rádiové zařízení:

Pinker Tocsen Sturzhelmsensor zum Nachrüsten in einner SeitenansichtSchwarzer Tocsen Sturzhelmsensor zum Nachrüsten in einer Seitenansicht

Model: Aegir Název výrobku: Senzor Tocsen Obchodní název/značka: Tocsen je (jsou) ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými požadavky směrnice 2014/53/EU o rádiových zařízeních. Zařízení je ve shodě s následujícími normami a/nebo jinými normativními dokumenty:

Elektromagnetická kompatibilita

27.05.2020
TR-23639-79457-01
ETSI EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-03)
ETSI EN 301 489-17:V3.2.0 (2017-03)

Vysokofrekvenční záření

04.06.2020
TR-23639-79457-02
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

Ochrana zdraví

IEC 62479:2010

Bezpečnost audiovizuální a IT technologie

EN 62368-1 / IEC 62368-1 (2016-05)